Gmina Osięciny

Gmina zlokalizowana jest przy trakcie łączącym Brześć Kujawski i Radziejów – dwa ośrodki w obrębie Kujaw odgrywające istotną rolę już od wczesnego średniowiecza sprawia, że historia tych ziem zawsze pozostawała z nimi w bliskim związku. Istotną rolę odgrywała również bliska lokalizacja Włocławka, od XII w. Stolicy biskupstwa.

Charakterystyka Gminy

Obszar gminy Osięciny leży w południowej części województwa kujawsko-pomorskiego i północno-wschodniej części powiatu radziejowskiego. W wewnętrznym podziale administracyjnym powiat dzieli się na jednostki samorządowe. Gmina Osięciny jest jedną z 7 gmin powiatu radziejowskiego.

Wpisani w dzieje Osięcin i okolic

W czasie okupacji hitlerowskiej diecezja włocławska straciła 220 kapłanów tj. ponad 50% duchowieństwa. W tej liczbie znaleźli się dwaj kapłani z Osięcin: ks. proboszcz Wincenty Matuszewski i ks. prefekt Józef Kurzawa. Zamordowani zostali w bestialski sposób w nocy z 23 na 24 maja 1940 r.

KOMUNIKATY

Ważna Informacja !

W dniu 30 marca 2024r. (sobota) Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Stacja PKP będzie nieczynny.

więcej komunikatów »

2008-07-31

Maj 27, 2020

W dniu 31 lipca 2008 r. komisja w składzie:

1.  Halina Urbańska        – Sekretarz Urzędu Gminy Osięciny,

2.  Janusz Cieślewicz      – Inspektor Nadzoru,

3.  Anna Ochocińska        – Pracownik Urzędu Gminy,

z  przedstawicielami wykonawcy dokonała odbioru przebudowanych dróg w Gminie Osięciny:

–  Nagórki –  Bodzanówek              dł. 1,000 km.,

–  Bodzanówek – Zielińsk               dł. 0,500 km.,

–  Pilichowo – Pilichowo                 dł. 0,500 km.,

–  Osięciny – Pułkownikowo           dł. 0,330 km.,

–  Witoldowo – Bełszewa                 dł. 0,490 km.,

–  Zielińsk – Bełszewa                      dł. 0,670 km.,

–  Pułkownikowo – Włodzimierka    dł. 0,300 km.

Drogi zostały utrwalone podwójnym powierzchniowym spryskiem nawierzchni drogowej emulsją asfaltową  niemodyfikowaną i grysami bazaltowymi.

Wykonawca:  P.P.H.U. „MEL – BUD” Sp. z o.o., Marcinkowo, 88 – 110 Inowrocław. 

 

Źródło:

xxx – Informacja Anny Ochocińskiej z  Urzędu Gminy w Osięcinach z dnia 9 marca 2009 r. (w posiadaniu autora).

xxx – Zamieszczone zdjęcia pochodzą ze strony internetowej www.osieciny.pl

 

Jan Cybertowicz

 

Opis fotografii:

01., 02., 03. i 04. Zdjęcia z odbioru drogi.


 


 


 

Skip to content