Gmina Osięciny

Gmina zlokalizowana jest przy trakcie łączącym Brześć Kujawski i Radziejów – dwa ośrodki w obrębie Kujaw odgrywające istotną rolę już od wczesnego średniowiecza sprawia, że historia tych ziem zawsze pozostawała z nimi w bliskim związku. Istotną rolę odgrywała również bliska lokalizacja Włocławka, od XII w. Stolicy biskupstwa.

Charakterystyka Gminy

Obszar gminy Osięciny leży w południowej części województwa kujawsko-pomorskiego i północno-wschodniej części powiatu radziejowskiego. W wewnętrznym podziale administracyjnym powiat dzieli się na jednostki samorządowe. Gmina Osięciny jest jedną z 7 gmin powiatu radziejowskiego.

Wpisani w dzieje Osięcin i okolic

W czasie okupacji hitlerowskiej diecezja włocławska straciła 220 kapłanów tj. ponad 50% duchowieństwa. W tej liczbie znaleźli się dwaj kapłani z Osięcin: ks. proboszcz Wincenty Matuszewski i ks. prefekt Józef Kurzawa. Zamordowani zostali w bestialski sposób w nocy z 23 na 24 maja 1940 r.

KOMUNIKATY

Ważna Informacja !

W dniu 30 marca 2024r. (sobota) Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Stacja PKP będzie nieczynny.

więcej komunikatów »

1932-05-03

Maj 27, 2020

W dniu 3 maja 1932 r. odbyło się zebranie organizacyjne Koła Młodzieży Wiejskiej “Siew” w Nagórkach. Zebranie odbyło się w sali miejscowej szkoły powszechnej. Po ożywionej dyskusji powołano zarząd w składzie:

– Marian Zborowski – prezes,

– Pelagia Rosińska – wiceprezes,

– Zofia Guzikówna – sekretarz,

– Jan Wojciechowski – skarbnik,

– Michalina Gutowska – bibliotekarz.

Działalność KMW “Siew” obejmowała szereg zagadnień. Do najważniejszych zadań należało popularyzowanie oświaty poprzez organizowanie bibliotek, powstawanie chórów i orkiestr, prowadzenie amatorskiej działalności teatralnej, kultywowanie tradycji kujawskich, przeprowadzanie szkoleń rolniczych a także popularyzowanie sportu poprzez działanie w sekcjach PW i WF. W dniu 15 maja 1932 r. odbył się w Dobrem IV Doroczny Zjazd Delegatów KMW. W zjeździe wzięli udział delegaci z 16 kół powiatu nieszawskiego. Między innymi udział wzięło KMW “Siew” z Nagórek. W projekcie sieci organizacyjnej KMW “Siew” powiatu nieszawskiego na rok 1933 było powstanie kół w Ruszkach i Woli Skarbkowej.


 

Źródło:

xxx – APW, Starostwo Powiatowe Nieszawskie w Aleksandrowie z lat 1922-1939, sygn. 5.


 

Jan Cybertowicz

Skip to content