Gmina Osięciny

Gmina zlokalizowana jest przy trakcie łączącym Brześć Kujawski i Radziejów – dwa ośrodki w obrębie Kujaw odgrywające istotną rolę już od wczesnego średniowiecza sprawia, że historia tych ziem zawsze pozostawała z nimi w bliskim związku. Istotną rolę odgrywała również bliska lokalizacja Włocławka, od XII w. Stolicy biskupstwa.

Charakterystyka Gminy

Obszar gminy Osięciny leży w południowej części województwa kujawsko-pomorskiego i północno-wschodniej części powiatu radziejowskiego. W wewnętrznym podziale administracyjnym powiat dzieli się na jednostki samorządowe. Gmina Osięciny jest jedną z 7 gmin powiatu radziejowskiego.

Wpisani w dzieje Osięcin i okolic

W czasie okupacji hitlerowskiej diecezja włocławska straciła 220 kapłanów tj. ponad 50% duchowieństwa. W tej liczbie znaleźli się dwaj kapłani z Osięcin: ks. proboszcz Wincenty Matuszewski i ks. prefekt Józef Kurzawa. Zamordowani zostali w bestialski sposób w nocy z 23 na 24 maja 1940 r.

KOMUNIKATY

Ważna Informacja !

W dniu 30 marca 2024r. (sobota) Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Stacja PKP będzie nieczynny.

więcej komunikatów »

1938-07-03

Maj 27, 2020

“Głos Nieszawski” z 3-4 lipca 1938 r. podaje, że staraniem starościny Zofii Piątkowskiej (żona starosty powiatu nieszawskiego Leopolda Piątkowskiego), która przewodziła Powiatową Sekcją Polskiego Białego Krzyża, również w Osięcinach latem 1938 r. została założona sekcja PBK. Sekcja w Osięcinach była bardzo prężna. Urządziła akademię, zbiórki uliczne itp. Zarząd Gminy Osięciny przekazał 200 zł a ks. prałat Ignacy Majewski z Kościelnej Wsi 100 zł.

Polski Biały Krzyż postawił sobie za cel, obok niesienia pomocy materialnej, pracę kulturalno – oświatową wśród żołnierzy. Będąc łącznikiem między społeczeństwem a armią PBK przede wszystkim współdziałał z władzami wojskowymi nad zwalczaniem analfabetyzmu, organizując kursy dokształcające. Tworzył, zaopatrywał i utrzymywał świetlice, w których żołnierze w czasie wolnym od służby mogli spędzić czas na rozrywce, poczytać książki, czasopisma, porozmawiać, posłuchać muzyki czy napisać list do rodziny. Środki finansowe do prowadzenia tej akcji PBK czerpał ze składek członkowskich, ofiar społeczeństwa a także z imprez dochodowych jak loterie, zabawy itp.

 


Źródła:

xxx – Głos Nieszawski, Rok IX, Nr 152 z 3-4 lipca 1938 r.

xxx – Dziennik Kujawski, Nr 110 z dnia 14 maja 1938 r.

 


Jan Cybertowicz

Skip to content