Gmina Osięciny

Gmina zlokalizowana jest przy trakcie łączącym Brześć Kujawski i Radziejów – dwa ośrodki w obrębie Kujaw odgrywające istotną rolę już od wczesnego średniowiecza sprawia, że historia tych ziem zawsze pozostawała z nimi w bliskim związku. Istotną rolę odgrywała również bliska lokalizacja Włocławka, od XII w. Stolicy biskupstwa.

Charakterystyka Gminy

Obszar gminy Osięciny leży w południowej części województwa kujawsko-pomorskiego i północno-wschodniej części powiatu radziejowskiego. W wewnętrznym podziale administracyjnym powiat dzieli się na jednostki samorządowe. Gmina Osięciny jest jedną z 7 gmin powiatu radziejowskiego.

Wpisani w dzieje Osięcin i okolic

W czasie okupacji hitlerowskiej diecezja włocławska straciła 220 kapłanów tj. ponad 50% duchowieństwa. W tej liczbie znaleźli się dwaj kapłani z Osięcin: ks. proboszcz Wincenty Matuszewski i ks. prefekt Józef Kurzawa. Zamordowani zostali w bestialski sposób w nocy z 23 na 24 maja 1940 r.

KOMUNIKATY

Ważna Informacja !

W dniu 30 marca 2024r. (sobota) Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Stacja PKP będzie nieczynny.

więcej komunikatów »

1948-07-03

Maj 27, 2020

W roku 1948 nastąpiło wiele zmian w Gminnej Spółdzielni “Samopomoc Chłopska” w Osięcinach. Już od początku roku Zarząd przystąpił do organizowania Spółdzielczego Ośrodka Maszynowego w Osięcinach przed magazynem Spółdzielni dzierżawionym od p. Jezierskiego. Magazyn ten znajdował się bezpośrednio przy biurze Spółdzielni na ul. Kilińskiego. W myśl umowy za dzierżawę magazynu w 1948 r. Spółdzielnia miała zapłacić w naturze 475 kg żyta. Uroczyste otwarcie SOM przy udziale władz administracyjnych i politycznych z gminy, powiatu i województwa odbyło się 3 lipca 1948 r. w dzień Święta Spółdzielczości. Kierownikiem został Mikołaj Zymon pełniąc równocześnie od 1 kwietnia 1948 r. funkcję kierownika administracyjnego resztówek. Wkrótce zresztą nastąpiła zmiana na stanowisku kierownika SOM. Po uzgodnieniu z partiami politycznymi, wójtem i posterunkiem MO z dniem 1 grudnia 1948 r. funkcję tą objął Franciszek Szymkowski.

 


Źródło:

xxx – Materiały archiwalne i bieżąca dokumentacja Spółdzielni “Jutrzenka”.

xxx – Zdjęcia ze zbiorów archiwalnych Jana Cybertowicza.

 

Jan Cybertowicz

 


Opis fotografii:
1. Od początku 1948 r. Zarząd GS “SCH” w Osięcinach przystąpił do organizowania Spółdzielczego Ośrodka Maszynowego. Na zdjęciu kompletowanie maszyn i narzędzi rolniczych przed magazynem wydzierżawionym od Jezierskiego (obecnie ul. Kilkińskiego 12). 

2. Uroczyste otwarcie SOM przy udziale władz administracyjnych i politycznych z gminy, powiatu i województwa odbyło się 3 lipca 1948 r. w dzień Święta Spółdzielczości. Kierownikiem został Mikołaj Zymon. Na zdjęciu: Prezes Zarządu GS “SCH” Franciszek Beciński, 2. Prezes Rady Nadzorczej Stanisław Sylwestrzak, x. Dyrektor z Centrali Rolniczych Spółdzielni Oddział Bydgoszcz – Hermel.

Skip to content