Gmina Osięciny

Gmina zlokalizowana jest przy trakcie łączącym Brześć Kujawski i Radziejów – dwa ośrodki w obrębie Kujaw odgrywające istotną rolę już od wczesnego średniowiecza sprawia, że historia tych ziem zawsze pozostawała z nimi w bliskim związku. Istotną rolę odgrywała również bliska lokalizacja Włocławka, od XII w. Stolicy biskupstwa.

Charakterystyka Gminy

Obszar gminy Osięciny leży w południowej części województwa kujawsko-pomorskiego i północno-wschodniej części powiatu radziejowskiego. W wewnętrznym podziale administracyjnym powiat dzieli się na jednostki samorządowe. Gmina Osięciny jest jedną z 7 gmin powiatu radziejowskiego.

Wpisani w dzieje Osięcin i okolic

W czasie okupacji hitlerowskiej diecezja włocławska straciła 220 kapłanów tj. ponad 50% duchowieństwa. W tej liczbie znaleźli się dwaj kapłani z Osięcin: ks. proboszcz Wincenty Matuszewski i ks. prefekt Józef Kurzawa. Zamordowani zostali w bestialski sposób w nocy z 23 na 24 maja 1940 r.

KOMUNIKATY

Ważna Informacja !

W dniu 30 marca 2024r. (sobota) Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Stacja PKP będzie nieczynny.

więcej komunikatów »

2000-11-30

Maj 27, 2020

W dniu 30 listopada 2000 r. zmarła długoletnia kierowniczka a później dyrektorka Szkoły Podstawowej w Pilichowie Irena Ostrowska z domu Banaszkiewicz. Urodziła się 28 maja 1908 r. w Byczynie, gmina Sędzin, pow. nieszawski. Jej rodzice Walenty i Katarzyna z domu Głowacka Banaszkiewiczowie gospodarowali na średniorolnym gospodarstwie. Do szkoły powszechnej chodziła w Byczynie gdzie ukończyła 3 klasy. Pozostałe wykształcenie niższe pobierała w domu. W 1922 r. zdała egzamin wstępny do Komunalnego Seminarium Nauczycielskiego Koedukacyjnego we Włocławku, które ukończyła maturą 22 czerwca 1928 r. Od 9 listopada 1928 r. Irena Banaszkiewiczówna rozpoczęła pierwszą pracę w szkolnictwie jako nauczycielka kontraktowa II klas w Szkole Powszechnej w Żelechlinku pow. Rawa Mazowiecka. Do II wojny światowej kilkakrotnie zmieniła pracę jak również systematycznie podwyższała swoje kwalifikacje. Między innymi w latach 1935 – 1936 uczęszczała na Państwowy Wyższy Kurs Nauczycielski – Grupa Wychowania Fizycznego i Śpiewu w Poznaniu. Świadectwo otrzymała 15 czerwca 1936 r. W 1937 r. wyszła za mąż za nauczyciela Konstantyna Antoniego Ostrowskiego zamieszkałego w Tczewie. Z małżeństwa tego urodziły się dzieci: Bogna Alicja – 21 październik 1938 r. i Antoni Jacek – 12 maj 1940 r.

W czasie wojny pracowała jako pracownik fizyczny najpierw w ogrodzie a potem w fabryce wód mineralnych w Ciechocinku. Wieczorami nauczała potajemnie dzieci polskie. Mieszkała w tym czasie w miejscowości Wola k/Ciechocinka.

Po zakończeniu wojny nie mogła wrócić do poprzedniej pracy w Tczewie, ponieważ w czasie działań wojennych jej mąż por. Komp. Obrony Narodowej w Tczewie zginął w 1939 r. a miała na utrzymaniu dwójkę małych dzieci i z powodu ciężkich warunków materialnych była u rodziców w Byczynie. Od 12 lipca 1945 r. do 31 sierpnia 1945 r. pracowała w Publicznej Szkole Powszechnej w Ruszkach, pow. Aleksandrów Kuj. jako p.o. kierownika i nauczycielka, a od 1 września 1945 r. na własną prośbę otrzymała przeniesienie na nauczycielkę do Szkoły Powszechnej w Pilichowie pow. Aleksandrów kuj. Z dniem 1 września 1947 r. otrzymała nominację na kierownika Publicznej Szkoły Powszechnej w Pilichowie.

Irena Ostrowska kierownikiem a potem dyrektorem Szkoły Podstawowej w Pilichowie była do 31 sierpnia 1972 r. W tym dniu przeszła na emeryturę. W dniu 28 listopada 1978 r. zwolniła mieszkanie funkcyjne w Pilichowie i wyprowadziła się do dzieci do Włocławka. Zmarła 30 listopada 2000 r. Spoczywa na cmentarzu w Wieńcu.Źródła:

Archiwum Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych – Urząd Gminy w Osięcinach, Akta Osobowe Ireny Ostrowskiej, syg. Arch. 1/O – 6.

 


Jan Cybertowicz

Skip to content