Gmina Osięciny

Gmina zlokalizowana jest przy trakcie łączącym Brześć Kujawski i Radziejów – dwa ośrodki w obrębie Kujaw odgrywające istotną rolę już od wczesnego średniowiecza sprawia, że historia tych ziem zawsze pozostawała z nimi w bliskim związku. Istotną rolę odgrywała również bliska lokalizacja Włocławka, od XII w. Stolicy biskupstwa.

Charakterystyka Gminy

Obszar gminy Osięciny leży w południowej części województwa kujawsko-pomorskiego i północno-wschodniej części powiatu radziejowskiego. W wewnętrznym podziale administracyjnym powiat dzieli się na jednostki samorządowe. Gmina Osięciny jest jedną z 7 gmin powiatu radziejowskiego.

Wpisani w dzieje Osięcin i okolic

W czasie okupacji hitlerowskiej diecezja włocławska straciła 220 kapłanów tj. ponad 50% duchowieństwa. W tej liczbie znaleźli się dwaj kapłani z Osięcin: ks. proboszcz Wincenty Matuszewski i ks. prefekt Józef Kurzawa. Zamordowani zostali w bestialski sposób w nocy z 23 na 24 maja 1940 r.

KOMUNIKATY

Ważna Informacja !

W dniu 30 marca 2024r. (sobota) Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Stacja PKP będzie nieczynny.

więcej komunikatów »
[kalendarium]

Nabór uczestników do Klubu Seniora w Osięcinach

Lip 6, 2021 | Aktualności

logotyp UE

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Osięcinach ogłasza nabór uczestników do Klubu Seniora. Projekt „Aktywny Senior- Utworzenie Klubu Seniora w Gminie Osięciny” realizowany jest przez Gminę Osięciny wraz z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Osięcinach w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Działanie 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych. Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych.

Całkowita wartość projektu: 533 005,59 zł.

Dofinansowanie z UE : 479 705,02 zł

Celem projektu, polegającego na zapewnieniu funkcjonowania w okresie od 1.07.2021 r. do 30.06.2023 r. Zaangażowanie w życie społeczne gminy i zaktywizowanie 25 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym kobiet i mężczyzn, w wieku 60+, zamieszkałych w gminie Osięciny .

Nadrzędnym celem Klubu jest zapewnienie uczestnikom miejsca do integracji i aktywizacji, pomoc realizacji pasji, umożliwienie korzystania z oferty kulturalnej, rekreacyjnej i rehabilitacyjnej.

Miejsce realizacji projektu: Klub Seniora w Osięcinach – budynek Szkoły Podstawowej w Osięcinach, ul. Traugutta 1, 88-220 Osięciny.

Realizacja projektu: 01.07.2021 r. do 30.06.2023 r.

Rekrutacja do udziału w projekcie prowadzona jest w Biurze projektu mieszczącym się w siedzibie budynku Urzędu Gminy w Osięcinach, ul. Wojska Polskiego 14, 88-220 Osięciny, pok. 20.

Osoby do kontaktu: Kierownik GOPS – Krystyna Pawlak, tel. 54 265 00 24 ( wew 45 )

Pracownik Urzędu Gminy w Osięcinach – Marcin Korzeniewski, tel 54 265 00 30

( wew 37 )

Czas trwania naboru : od 05.07.2021 rok – do 25.07.2021 rok.

Kryteria rekrutacji:

obligatoryjne:

  • wiek 60 lat i więcej,
  • zamieszkanie na terenie gminy Osięciny,
  • osoba zagrożona ubóstwem lub wykluczeniem społecznym,
  • osoba potrzebująca wsparcia w codziennym funkcjonowaniu.

Dokumenty rekrutacyjne dostępne w biurze projektu, budynek  Urzędu Gminy w Osięcinach, pok. 20 lub do pobrania na stronie www.osieciny.pl

Skip to content