Gmina Osięciny

Gmina zlokalizowana jest przy trakcie łączącym Brześć Kujawski i Radziejów – dwa ośrodki w obrębie Kujaw odgrywające istotną rolę już od wczesnego średniowiecza sprawia, że historia tych ziem zawsze pozostawała z nimi w bliskim związku. Istotną rolę odgrywała również bliska lokalizacja Włocławka, od XII w. Stolicy biskupstwa.

Charakterystyka Gminy

Obszar gminy Osięciny leży w południowej części województwa kujawsko-pomorskiego i północno-wschodniej części powiatu radziejowskiego. W wewnętrznym podziale administracyjnym powiat dzieli się na jednostki samorządowe. Gmina Osięciny jest jedną z 7 gmin powiatu radziejowskiego.

Wpisani w dzieje Osięcin i okolic

W czasie okupacji hitlerowskiej diecezja włocławska straciła 220 kapłanów tj. ponad 50% duchowieństwa. W tej liczbie znaleźli się dwaj kapłani z Osięcin: ks. proboszcz Wincenty Matuszewski i ks. prefekt Józef Kurzawa. Zamordowani zostali w bestialski sposób w nocy z 23 na 24 maja 1940 r.

KOMUNIKATY

Zgłoś suszę rolniczą

Szanowni Rolnicy, Informujemy, że istnieje możliwość zgłaszania szkód rolniczych spowodowanych suszą za pomocą aplikacji "Susza". Uwaga: Tylko posiadacz gospodarstwa może zgłosić szkodę rolniczą. Wniosek zostanie rozpatrzony, jeśli będzie potwierdzony podpisem...

Ważna Informacja !

W dniu 30 marca 2024r. (sobota) Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Stacja PKP będzie nieczynny.

więcej komunikatów »

Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

Edycja 2023 (Nabór nr 2/2023/RFRD/B)

Odbiór końcowy inwestycji pn: „Budowa drogi dla pieszych w ramach przebudowy drogi gminnej nr 180364C w miejscowości Osięciny, ul. Malinowa i drogi gminnej nr 180366C w miejscowości Osięciny, ul. Olchowa”,

 

Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

Edycja 2023 (Nabór nr 1/2023/RFRD/R)

Odbiór końcowy
LOGO2
LOGO

 

Odbiór końcowy remontowanego ciągu dróg gminnych w miejscowościach Jarantowice, Bełszewo

Odbiór końcowy remontowanego ciągu dróg gminnych w miejscowościach Bełszewo i Jarantowice

 

 

Odbiór końcowy remontowanego ciągu dróg gminnych w miejscowościach Kościelna Wieś, Sęczkowo i Krotoszyn

 

Odbior

 


 

Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

Edycja 2022

Artykuł -1

 

Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

Edycja 2021

FDS-III edycja

Nowa dywanik asfaltowy na terenie Gminy Osięciny

W ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w roku 2021 wykonano nową nawierzchnię z asfaltobetonu o łącznej długości 8,463km na drogach gminnych:

  • nr 180228C Osięciny – Borucin km 0+439 – 4+665;
  • nr 180213C Bilno – Pilichowo km 0+00 – 4+237.

Całkowita wartość robót wyniosła 1 765 439,44zł brutto.

Na powyższe zadanie udało się pozyskać dofinansowanie w kwocie 1 059 263 zł co stanowi 60% wartości robót.

Inwestycja przyczyniła się do poprawy warunków jazdy oraz bezpieczeństwa na drogach gminnych.

 


 

Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

Edycja 2020

Fundusz Dróg Samorządowych

Fundusz Dróg Samorządowych

 

W dniu 08.10.2020r. dokonano odbioru końcowego Remontu dróg gminnych w miejscowości Osięciny o numerach:

– 180358C ul. Gen. Sikorskiego – wartość robót 131 617,37 zł brutto;

– 180342C Wojska Polskiego –  wartość robót 212 509,20 zł brutto;

– 180362C ul. Traugutta –  wartość robót 329 082,98 zł brutto.

Ogółem wartość robót wyniosła 673 209,55 zł brutto.

Remont ulic wykonano w ramach projektu „Funduszu Dróg Samorządowych”. Planowane dofinansowanie wyniesie 471 246,00 zł brutto, co stanowi 70% wartości robót.

 

W dniu 7 lipca 2020 roku została podpisana umową pomiędzy Wojewodą Kujawsko-Pomorskim a Gminą Osięciny o udzielenie dofinansowania ze środków pochodzących z Funduszu Dróg Samorządowych dla zadania pn :

Remont dróg gminnych w miejscowości Osięciny o numerach : 180358 C ul. Gen. Sikorskiego km 0+000- 0+283, 180342 C ul. Wojska Polskiego

km 0+009 -0+611, 180362 C ul. Traugutta km 0+000-0+310 i 3 +230 – 7+620 w istniejącym pasie drogowym.

Zakres prac obejmuję : roboty przygotowawcze, roboty ziemne, krawężniki i obrzeża , zjazdy, chodniki, odwodnienie, nawierzchnie i prace uzupełniające.

Termin zakończenia robót nastąpi do dnia 30.10.2020 roku

W/w inwestycja jest dofinansowana z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 471 246,00.zł oraz środków własnych budżetu gminy Osięciny w wysokości 201 959,55 zł

 

 

 

 

Skip to content