Gmina Osięciny

Gmina zlokalizowana jest przy trakcie łączącym Brześć Kujawski i Radziejów – dwa ośrodki w obrębie Kujaw odgrywające istotną rolę już od wczesnego średniowiecza sprawia, że historia tych ziem zawsze pozostawała z nimi w bliskim związku. Istotną rolę odgrywała również bliska lokalizacja Włocławka, od XII w. Stolicy biskupstwa.

Charakterystyka Gminy

Obszar gminy Osięciny leży w południowej części województwa kujawsko-pomorskiego i północno-wschodniej części powiatu radziejowskiego. W wewnętrznym podziale administracyjnym powiat dzieli się na jednostki samorządowe. Gmina Osięciny jest jedną z 7 gmin powiatu radziejowskiego.

Wpisani w dzieje Osięcin i okolic

W czasie okupacji hitlerowskiej diecezja włocławska straciła 220 kapłanów tj. ponad 50% duchowieństwa. W tej liczbie znaleźli się dwaj kapłani z Osięcin: ks. proboszcz Wincenty Matuszewski i ks. prefekt Józef Kurzawa. Zamordowani zostali w bestialski sposób w nocy z 23 na 24 maja 1940 r.

KOMUNIKATY

Przerwa w dostawie energii elektrycznej

W dniu 20.09.2021  w godz. 8.00-11.30 nastąpi przerwa w dostawie energii elektrycznej dla odbiorców zasilanych ze stacji transformatorowej ZIELIŃSK 7  w godz. 12.00-14.30 nastąpi przerwa w dostawie energii elektrycznej dla odbiorców zasilanych ze stacji...

więcej komunikatów »

Fundusz Dróg Samorządowych

 

Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

Edycja 2021

FDS-III edycja

 


 

Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

Edycja 2020

Fundusz Dróg Samorządowych

Fundusz Dróg Samorządowych

 

W dniu 08.10.2020r. dokonano odbioru końcowego Remontu dróg gminnych w miejscowości Osięciny o numerach:

– 180358C ul. Gen. Sikorskiego – wartość robót 131 617,37 zł brutto;

– 180342C Wojska Polskiego –  wartość robót 212 509,20 zł brutto;

– 180362C ul. Traugutta –  wartość robót 329 082,98 zł brutto.

Ogółem wartość robót wyniosła 673 209,55 zł brutto.

Remont ulic wykonano w ramach projektu „Funduszu Dróg Samorządowych”. Planowane dofinansowanie wyniesie 471 246,00 zł brutto, co stanowi 70% wartości robót.

 

W dniu 7 lipca 2020 roku została podpisana umową pomiędzy Wojewodą Kujawsko-Pomorskim a Gminą Osięciny o udzielenie dofinansowania ze środków pochodzących z Funduszu Dróg Samorządowych dla zadania pn :

Remont dróg gminnych w miejscowości Osięciny o numerach : 180358 C ul. Gen. Sikorskiego km 0+000- 0+283, 180342 C ul. Wojska Polskiego

km 0+009 -0+611, 180362 C ul. Traugutta km 0+000-0+310 i 3 +230 – 7+620 w istniejącym pasie drogowym.

Zakres prac obejmuję : roboty przygotowawcze, roboty ziemne, krawężniki i obrzeża , zjazdy, chodniki, odwodnienie, nawierzchnie i prace uzupełniające.

Termin zakończenia robót nastąpi do dnia 30.10.2020 roku

W/w inwestycja jest dofinansowana z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 471 246,00.zł oraz środków własnych budżetu gminy Osięciny w wysokości 201 959,55 zł

 

 

 

 

Skip to content