Gmina Osięciny

Gmina zlokalizowana jest przy trakcie łączącym Brześć Kujawski i Radziejów – dwa ośrodki w obrębie Kujaw odgrywające istotną rolę już od wczesnego średniowiecza sprawia, że historia tych ziem zawsze pozostawała z nimi w bliskim związku. Istotną rolę odgrywała również bliska lokalizacja Włocławka, od XII w. Stolicy biskupstwa.

Charakterystyka Gminy

Obszar gminy Osięciny leży w południowej części województwa kujawsko-pomorskiego i północno-wschodniej części powiatu radziejowskiego. W wewnętrznym podziale administracyjnym powiat dzieli się na jednostki samorządowe. Gmina Osięciny jest jedną z 7 gmin powiatu radziejowskiego.

Wpisani w dzieje Osięcin i okolic

W czasie okupacji hitlerowskiej diecezja włocławska straciła 220 kapłanów tj. ponad 50% duchowieństwa. W tej liczbie znaleźli się dwaj kapłani z Osięcin: ks. proboszcz Wincenty Matuszewski i ks. prefekt Józef Kurzawa. Zamordowani zostali w bestialski sposób w nocy z 23 na 24 maja 1940 r.

KOMUNIKATY

Akcja honorowego oddawania krwi dla mieszkanki Osięcin

Klub honorowych dawców krwi "Strażak" organizuje w dniu 20 maja 2023r. w godzinach 10-16 na placu OSP-Osięciny akcje honorowego oddawania krwi dla mieszkanki Osięcin Pani Marianny Lewandowskiej chorej na "Szpiczak Mnogi. Guz kręgosłupa szyjnego" Wszystkich ludzi...

więcej komunikatów »

1922-10-06

Maj 27, 2020

W okresie międzywojennym na terenie gminy Osięciny działały także organizacje polityczne i młodzieżowe. W dniu 6 października 1922 r. o godz. 19:00 w lokalu Ochronki Dworskiej w Osięcinach odbyło się pod przewodnictwem sekretarza Urzędu Gminy p. Zalewskiego przedwyborcze zebranie Chrześcijańskiego Związku Jedności Narodowej. Sala Ochronki nie mogła pomieścić wszystkich uczestników spotkania, dlatego duża ich część stała na zewnątrz. Referat programowy wygłosił redaktor St. Sacha, który został długo oklaskiwany przez zebranych. Następnie przemawiał J. Załuska nawołując do jedności, zgody i solidarności. Na zakończenie zebrani wznosili okrzyki aprobujące program Chrześcijańskiego Związku Jedności Narodowej.

 

Źródło:

xxx – Słowo Kujawskie, Nr 235 (1312) z dnia 15 października 1922 r.

 

Jan Cybertowicz

Skip to content