Gmina Osięciny

Gmina zlokalizowana jest przy trakcie łączącym Brześć Kujawski i Radziejów – dwa ośrodki w obrębie Kujaw odgrywające istotną rolę już od wczesnego średniowiecza sprawia, że historia tych ziem zawsze pozostawała z nimi w bliskim związku. Istotną rolę odgrywała również bliska lokalizacja Włocławka, od XII w. Stolicy biskupstwa.

Charakterystyka Gminy

Obszar gminy Osięciny leży w południowej części województwa kujawsko-pomorskiego i północno-wschodniej części powiatu radziejowskiego. W wewnętrznym podziale administracyjnym powiat dzieli się na jednostki samorządowe. Gmina Osięciny jest jedną z 7 gmin powiatu radziejowskiego.

Wpisani w dzieje Osięcin i okolic

W czasie okupacji hitlerowskiej diecezja włocławska straciła 220 kapłanów tj. ponad 50% duchowieństwa. W tej liczbie znaleźli się dwaj kapłani z Osięcin: ks. proboszcz Wincenty Matuszewski i ks. prefekt Józef Kurzawa. Zamordowani zostali w bestialski sposób w nocy z 23 na 24 maja 1940 r.

KOMUNIKATY

Ważna Informacja !

W dniu 30 marca 2024r. (sobota) Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Stacja PKP będzie nieczynny.

więcej komunikatów »

1969-09-01

Maj 27, 2020

W roku 1965 między salą gimnastyczną Szkoły Podstawowej w Kościelnej Wsi, a dawną szkołą, przystosowaną na mieszkania dla nauczycieli, pobudowany został tzw. pawilon szkolny, co w znacznym stopniu poprawiło warunki nauki zarówno w Szkole Podstawowej jak i działającej wówczas Szkole Przysposobienia Rolniczego.  Z dniem 1 września 1969 r. Szkołę Przysposobienia Rolniczego w Kościelnej Wsi przemianowano na Zasadniczą Szkołę Rolniczą. Przedmiotów ogólnokształcących nadal uczyli nauczyciele Szkoły Podstawowej w Kościelnej Wsi a przedmiotów zawodowych nauczyciele z ukończonym Studium Nauczycielskim o kierunku rolniczym: Jerzy Ciesielski i Jan Chojnacki. Zgodnie z nowym nazewnictwem kierownictwo szkoły objął dyrektor Czesław Andrzejewski dotychczasowy kierownik. Szkoła była nadal dwuklasowa. W tym czasie w klasie pierwszej uczyło się 28 uczniów a klasie drugiej 18 uczniów.

W 1972 r. w Zasadniczej Szkole Rolniczej w Kościelnej Wsi powołano nowego dyrektora. Został nim dotychczasowy nauczyciel Jan Chojnacki. Szkoła przeszła pod patronat Wydziału Rolnictwa Powiatowej Rady Narodowej w Radziejowie. Mieściła się w wybudowanym w 1965 r. pawilonie szkolnym zajmując dwie sale lekcyjne. Pozostałe dwa pomieszczenia zajmowała szkoła podstawowa na pracownie do zajęć technicznych: jedna dla dziewcząt a druga dla chłopców. Po zakończeniu roku szkolnego 1975/76 władze szkolne rozwiązały Zasadniczą Szkołę Rolniczą w Kościelnej Wsi.

 

 

Źródła:

xxx – Gazeta Kujawska z dnia 28 sierpnia 1969 r.

xxx – Kronika Szkoły Podstawowej w Kościelnej Wsi. (Tekst i zdjęcia.)

 

Jan Cybertowicz

 
Opis fotografii:

01.   Budowa pawilonu szkolnego przy Szkole Podstawowej w Kościelnej Wsi rozpoczęta w  1965 r


 


 

 


02.   Uroczystość oddania do użytku pawilonu szkolnego w Kościelnej Wsi w czerwcu 1966 r. Pierwszy od prawej przemawia kier. Szkoły Czesław Andrzejewski, drugi (widać tylko głowę) stoi Przewodniczący Gromadzkiej Rady Narodowej w Kościelnej Wsi Andrzej Boniec a trzeci stoi Sekretarz Komitetu Powiatowego PZPR Janusz Urbański.

  

 

 

Skip to content