Gmina Osięciny

Gmina zlokalizowana jest przy trakcie łączącym Brześć Kujawski i Radziejów – dwa ośrodki w obrębie Kujaw odgrywające istotną rolę już od wczesnego średniowiecza sprawia, że historia tych ziem zawsze pozostawała z nimi w bliskim związku. Istotną rolę odgrywała również bliska lokalizacja Włocławka, od XII w. Stolicy biskupstwa.

Charakterystyka Gminy

Obszar gminy Osięciny leży w południowej części województwa kujawsko-pomorskiego i północno-wschodniej części powiatu radziejowskiego. W wewnętrznym podziale administracyjnym powiat dzieli się na jednostki samorządowe. Gmina Osięciny jest jedną z 7 gmin powiatu radziejowskiego.

Wpisani w dzieje Osięcin i okolic

W czasie okupacji hitlerowskiej diecezja włocławska straciła 220 kapłanów tj. ponad 50% duchowieństwa. W tej liczbie znaleźli się dwaj kapłani z Osięcin: ks. proboszcz Wincenty Matuszewski i ks. prefekt Józef Kurzawa. Zamordowani zostali w bestialski sposób w nocy z 23 na 24 maja 1940 r.

KOMUNIKATY

Ważna Informacja !

W dniu 30 marca 2024r. (sobota) Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Stacja PKP będzie nieczynny.

więcej komunikatów »

2008-09-01

Maj 27, 2020

            W dniu 1 września 2008 r. komisja w składzie:

 1.  Halina Urbańska       – Sekretarz Urzędu Gminy Osięciny,

2.  Janusz Cieślewicz      – Inspektor Nadzoru,

3.  Anna Ochocińska      – Pracownik Urzędu Gminy

dokonała odbioru przebudowanych dróg w Gminie Osięciny:

–  Witoldowo – Witoldowo     dł. 0,770 km.,

–  Borucin – Borucin               dł. 1,000 km.,

–  Ruszki – Ruszki                   dł. 0,400 km.

Drogi zostały utwardzone kruszywem wapiennym.

Wykonawca:  Roboty zostały wykonane sposobem gospodarczym przez pracowników Urzędu Gminy w Osięcinach.

 

Źródło:

xxx – Informacja Anny Ochocińskiej z  Urzędu Gminy w Osięcinach z dnia 9 marca 2009 r. (w posiadaniu autora).

 

Jan Cybertowicz

Skip to content