Gmina Osięciny

Gmina zlokalizowana jest przy trakcie łączącym Brześć Kujawski i Radziejów – dwa ośrodki w obrębie Kujaw odgrywające istotną rolę już od wczesnego średniowiecza sprawia, że historia tych ziem zawsze pozostawała z nimi w bliskim związku. Istotną rolę odgrywała również bliska lokalizacja Włocławka, od XII w. Stolicy biskupstwa.

Charakterystyka Gminy

Obszar gminy Osięciny leży w południowej części województwa kujawsko-pomorskiego i północno-wschodniej części powiatu radziejowskiego. W wewnętrznym podziale administracyjnym powiat dzieli się na jednostki samorządowe. Gmina Osięciny jest jedną z 7 gmin powiatu radziejowskiego.

Wpisani w dzieje Osięcin i okolic

W czasie okupacji hitlerowskiej diecezja włocławska straciła 220 kapłanów tj. ponad 50% duchowieństwa. W tej liczbie znaleźli się dwaj kapłani z Osięcin: ks. proboszcz Wincenty Matuszewski i ks. prefekt Józef Kurzawa. Zamordowani zostali w bestialski sposób w nocy z 23 na 24 maja 1940 r.

KOMUNIKATY

Ważna Informacja !

W dniu 30 marca 2024r. (sobota) Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Stacja PKP będzie nieczynny.

więcej komunikatów »

2000-09-01

Maj 27, 2020

W roku szkolnym 2000/2001 od 1 września 2000 r. funkcję dyrektora Szkoły Podstawowej w Woli Skarbkowej objęła Elżbieta Maliszewska. 

 

Źródła:

xxx – Informacja o oświacie w Gminie Osięciny od 1985 r. sporządzona przez Danielę Sikorską. Zespół Szkół i Placówek Oświatowych w Osięcinach.

 

Jan Cybertowicz

 

Opis fotografii:

Uroczysta Wigilia w Szkole Podstawowej w Woli Skarbkowej w dniu 22 grudnia 2004 r. Na zdjęciu siedzą od lewej: 1. Janusz Zaremba – Przewodniczący Rady Gminy Osięciny, 2. Halina Urbańska – Sekretarz Urzędu Gminy w Osięcinach, 3. Jan Cybertowicz – Radny Rady Gminy, Przewodniczący Komisji Oświaty, 4. Piotr Zieliński – Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Osięcinach, 5. Elżbieta Maliszewska – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Woli Skarbkowej, 6. Ks. Henryk Baszczyk – proboszcz parafii Lekarzewice. (Zdjęcie ze zbiorów Jana Cybertowicza.)

Skip to content