Gmina Osięciny

Gmina zlokalizowana jest przy trakcie łączącym Brześć Kujawski i Radziejów – dwa ośrodki w obrębie Kujaw odgrywające istotną rolę już od wczesnego średniowiecza sprawia, że historia tych ziem zawsze pozostawała z nimi w bliskim związku. Istotną rolę odgrywała również bliska lokalizacja Włocławka, od XII w. Stolicy biskupstwa.

Charakterystyka Gminy

Obszar gminy Osięciny leży w południowej części województwa kujawsko-pomorskiego i północno-wschodniej części powiatu radziejowskiego. W wewnętrznym podziale administracyjnym powiat dzieli się na jednostki samorządowe. Gmina Osięciny jest jedną z 7 gmin powiatu radziejowskiego.

Wpisani w dzieje Osięcin i okolic

W czasie okupacji hitlerowskiej diecezja włocławska straciła 220 kapłanów tj. ponad 50% duchowieństwa. W tej liczbie znaleźli się dwaj kapłani z Osięcin: ks. proboszcz Wincenty Matuszewski i ks. prefekt Józef Kurzawa. Zamordowani zostali w bestialski sposób w nocy z 23 na 24 maja 1940 r.

KOMUNIKATY

Ważna Informacja !

W dniu 30 marca 2024r. (sobota) Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Stacja PKP będzie nieczynny.

więcej komunikatów »

2002-09-01

Maj 27, 2020

Do istniejącego od czasów przedwojennych budynku Przedszkola Komunalnego przy Placu Boh. Powstania Warszawy w Osięcinach w latach 1982 – 1884 został adaptowany  i rozbudowany, będący w bezpośrednim sąsiedztwie, opuszczony budynek  apteki. Adaptowany budynek po aptece jednak nie zapewniał właściwych warunków dzieciom przebywającym w przedszkolu. Przede wszystkim nie można było wyeliminować przenikającej wilgoci. W związku z tym zaadaptowano na potrzeby przedszkola wydzieloną część budynku w Szkole Podstawowej w Osięcinach i od 1 września 2002 r. do chwili obecnej tam funkcjonuje.

 

Źródła:

xxx – Informacja Lidii Chenc dyrektora Przedszkola Komunalnego w Osięcinach spisana w dniu 31 grudnia 2005 r., (w posiadaniu autora).

xxx – Informacja o oświacie w Gminie Osięciny od 1985 r. sporządzona przez Danielę Sikorską. Zespół Szkół i Placówek Oświatowych w Osięcinach.

 

Jan Cybertowicz

Skip to content